گروه آموزشي كارآفريني تهران

گروه آموزشی کارآفرینی شهر تهران

سایت های کارآفرینی

سایت های مرتبط با مبحث کارآفرینی توسط گروه آموزشی بازبنی شده است ولی با این وجود امکان تغییر آدرس یا محتوا همواره وجود دارد.پیش از معرفی هر سایتی به دانش آموزان خود حتما یک بار آنها را بررسی فرمایید.

برای مشاهده آدرس سایت ها به این لینک مراجعه فرمایید.


سایت های کارآفرینی وابسته به دانشگاه ها

http://www.guilan.ac.ir/karafarini/

مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان

http://www.sku.ac.ir/karafariny/main.html

مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد

http://karafarini.tbzmed.ac.ir/

ستاد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.kermanshahstp.ir/

پارک علم و فناوری کرمانشاه

http://karafarini.scu.ac.ir

مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران  اهواز

http://www.um.ac.ir/

ستاد کارآفرینی دانشگاه فردوسی

http://eqc.ut.ac.ir/

مرکز کارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران

http://www.talash-karafarini.110mb.com/

سایت کارآفرینی دانشکده فنی شریعتی دختران

http://ent.ut.ac.ir/

دانشکده کارآفرینی

http://karafarini.ut.ac.ir/

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

http://karafarini.um.ac.ir/

مرکز کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد

http://gsme.sharif.edu/~alireza_feyz

سایت دکتر فیض یخش- دانشگاه صنعتی شریف

www.guilan.ac.ir/karafarini/

مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان

http://karafarini.tbzmed.ac.ir/

ستاد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://biz.schoolnet.ir

سایت باشگاه الکترونیکی کارآفرینی

http://edu.alzahra.ac.ir/tabid/181/Default.aspx

مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهرا

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Administration/aft/ecc

مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس

سایت های کارآفرینی دولتی

http://www.eshteghal.ir/

سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها

http://www.jobportal.ir

نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال(پورتال اشتغال)

http://www.jobiran.com

پایگاه اطلاع رسانی شغلی دانش آموختگان آموزش عالی

http://www.itjob.ir

پایگاه اطلاع رسانی ICT ,اشتغال

http://www.irantvto.ir/

سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور

http://karafarini.irantvto.ir/

سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور - کارآفرینی

http://www.lssi.ir/index-fa.htm

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

http://www.karafarini.gov.ir

سایت کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی

http://www.karafarinanebartar.ir/

جشنواره کارآفرینی – وزارت کار و امور اجتماعی

http://www.techmart.ir/fa/

فن‌بازار ملی ایران

سایت نشریات مرتبط با کارآفرینی

http://www.tafahomnews.com/

روزنامه تفاهم

http://www.bazarekar.ir/

روزنامه بازارکار

http://abvab.com/

مجله الکترونیکی موفقیت ابواب

سایر سایت های مرتبط با کارآفرینی

http://www.karafarini.ir/

خانه کارآفرینان  ایران

www.creativity.ir

سایت جامع خلاقیت و کارآفرینی

http://www.fekreno.org/

سایت فکرنو

http://www.cies.ir/

اولین کنفرانس ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در مدارس

http://www.karafarinan-razavi.ir

موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

http://www.karafarindana.com/Fa/index.htm

شرکت کارآفرین دانا

http://www.wenet.ir/

شبکه زنان کارآفرین

http://www.irankarafarin.com/fa/

شرکت گسترش کارآفرینی

http://ikarafarini.ir/

کارآفرینی و خلق درآمد و ارزش در اینترنت

http://www.kar-afarini.com/

موسسه کارآفرینی فرصت پژوهان

http://www.karafarin.coo.ir/

http://karafarinirani.blogfa.com/

وبلاگی درخصوص کار و کارآفرینی